VIVID COLORS plates set workshop

VIVID COLORS plates set workshop

BOOK YOUR PLACE

Вечерни сесии, понеделник и четвъртък от 18:30 ч в 2 поредни седмици от 11 март

Курсът включва 4 посещения, необходими, за да минете през всички процеси и изработите свой собствен сет от пъстри чинии.

11 март, понеделник – моделиране 

Ще ви покажем 2 начина за изработка на изделията. Можете да избирате размерът на своите чинии от 16 до 28 см. В зависимост от вашето собствено темпо ще изработите от 3 до 6 изделия. Не ви съветваме да бързате, в керамиката нищо няма да се получи ако не подходим с необходимото търпение 🙂

14 март, четвъртък – ретуширане

Ако при моделирането изделията ви са ви се сторили леко грубовати, сега е моментът да им придадем изящество и да ги подготвим за първото им изпичане. Тук трябва да сте много внимателни, тъй като това е фазата, в която те са най-чупливи

18 март, понеделник – глазиране

Подготовката за глазиране е изключително важна, за да получите гладка и красива повърхност. Ще изберете между 6 цвята, с които ще глазирате изделията си и ще работите в екипи.

21 март, четвъртък – дискусия

Това е най-сладкият момент – да видите резултата от труда си. Ще има и разочарования, но това е в реда на нещата. Ще обсъдим работата и как тя да бъде подобрена следващия път.

English:

Evening sessions, Mondays and Thursdays from 18:30, for 2 consecutive weeks starting from March 11th.

The course includes 4 visits necessary to go through all the processes and create your own set of colorful dishes.

March 11th, Monday – Modeling

We will show you 2 ways to make the items. You can choose the size of your dishes from 16 to 28 cm. Depending on your own pace, you will make 3 to 6 items. We advise you not to rush; in ceramics, nothing will be achieved without the necessary patience 🙂

March 14th, Thursday – Touch-up

If during modeling your items seem a bit rough, now is the time to give them refinement and prepare them for their first firing. You need to be very careful here, as this is the phase where they are most fragile.

March 18th, Monday – Glazing

Preparation for glazing is extremely important to achieve a smooth and beautiful surface. You will choose between 6 colors to glaze your items and work in teams.

March 21st, Thursday – Discussion

This is the sweetest moment – to see the result of your hard work. There may be disappointments, but that’s okay. We will discuss the work and how it can be improved next time.

BOOK YOUR PLACE