SUNSHINE SUSHI set workshop

SUNSHINE SUSHI set workshop

BOOK YOUR PLACE

Вечерни сесии, понеделник и четвъртък от 18:30 ч в 2 поредни седмици от 1 април

Курсът включва 4 посещения, необходими, за да минете през всички процеси и изработите свой собствен сет за суши.

1 април, понеделник – моделиране 

Ще изработите комбинация от плата, чинии, купички и поставки за клечки и ще определите сами вида на вашия суши сет. Не ви съветваме да бързате, за да направите повече, в керамиката нищо няма да се получи ако не подходим с необходимото търпение 🙂

4 април, четвъртък – ретуширане

Ако при моделирането изделията ви са ви се сторили леко грубовати, сега е моментът да им придадем изящество и да ги подготвим за първото им изпичане. Тук трябва да сте много внимателни, тъй като това е фазата, в която те са най-чупливи

8 април, понеделник – глазиране

Подготовката за глазиране е изключително важна, за да получите гладка и красива повърхност. Ще изберете между 6 цвята, с които ще глазирате изделията си и ще работите в екипи.

11 април, четвъртък – дискусия

Това е най-сладкият момент – да видите резултата от труда си. Ще има и разочарования, но това е в реда на нещата. Ще обсъдим работата и как тя да бъде подобрена следващия път.

English:

Evening sessions, Mondays and Thursdays from 18:30, for 2 consecutive weeks starting from April 1st.

The course consists of 4 sessions needed to go through all the processes and create your own sushi set.

April 1st, Monday – Modeling

You will create a combination of plates, bowls, small dishes, and chopstick rests and will determine the type of sushi set you want. We advise against rushing; in ceramics, nothing good comes without the necessary patience 🙂

April 4th, Thursday – Touching up

If your creations from modeling seem a bit rough, now is the time to refine them and prepare them for their first firing. You need to be very careful here, as this is the phase where they are most fragile.

April 8th, Monday – Glazing

Preparation for glazing is extremely important to achieve a smooth and beautiful surface. You will choose from 6 colors to glaze your creations and will work in groups.

April 11th, Thursday – Discussion

This is the sweetest moment – to see the result of your hard work. There may be disappointments, but that’s okay. We will discuss the work and how it can be improved next time.

BOOK YOUR PLACE